Share

Alerion Restrukturyzacje

Alerion

Restrukturyzacje

01

Witamy w Alerion Restrukturyzacje

Spółka ALERION Sp. z o.o. powstała jako efekt połączenia doświadczenia zawodowego i pasji doradców restrukturyzacyjnych, specjalizujących się w ratowaniu przedsiębiorstw w kryzysie z wykorzystaniem instrumentów jakie oferuje zwłaszcza Prawo restrukturyzacyjne i Prawo upadłościowe.

Symbolika spółki zainspirowana jest mitycznym ptakiem Alerionem. W skład zespołu ALERION wchodzą osoby doskonale przygotowane do sprostania wyzwaniom jakie stawia przed nimi współczesny rynek restrukturyzacji. W zespole znajdują się prawnicy, ekonomiści, biegli sądowi różnych specjalności oraz księgowi.

Dla firm: oferujemy wyspecjalizowane usługi w zakresie doradztwa restrukturyzacyjnego, co może pozwolić na uniknięcie upadłości i odzyskanie przez firmy w kryzysie zdolności do konkurowania na rynku. Dbamy o bezpieczeństwo kadry zarządzającej oraz ściśle współpracujemy z Klientem przy realizacji stawianych nam zadań. Dzięki szerokiemu doświadczeniu zespołu ALERION, nasze doradztwo nie ogranicza się tylko do doraźnego rozwiązywania problemów, ale do wypracowania rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców w długofalowej perspektywie.

02

Interesujące Fakty

Spółka ALERION sp. z o.o. istnieje od 2016 r., niemniej jednak Wspólnicy uczestniczyli
w kształtowaniu rynku usług w obszarze prawa upadłościowego (a później również restrukturyzacyjnego) od wielu lat.

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze pre-packów, a także w pełnieniu funkcji nadzorczych i zarządczych w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz postępowaniu upadłościowym. Doradzamy podmiotom zainteresowanym wdrożeniem procedur restrukturyzacyjnych lub upadłościowych albo też pozostającym – w rozmaitych rolach – w kręgu tych postępowań.

Spółka ALERION sp. z o.o. wyróżnia się unikalnym łączeniem kompetencji ekonomicznych
i prawniczych, a także poszukiwaniem optymalnych rozwiązań właśnie na styku ekonomii
i prawa. Dzięki zróżnicowanej działalności zawodowej Wspólników,  spółka ALERION sp. z o.o. posiada zdolność do skutecznego kształtowania scenariuszy restrukturyzacyjnych, a także estymacji ryzyk dla kadr zarządczych w kontekście realizowanych przedsięwzięć gospodarczych.

Wspólnicy spółki ALERION sp. z o.o. uczestniczą w szeregu postępowań restrukturyzacyjnych, które uznać należy na gruncie polskiego prawa restrukturyzacyjnego za pionierskie, wpływając w ten sposób na kształt praktycznej recepcji nowego prawa restrukturyzacyjnego. Nabyte
w ten sposób doświadczenie i wiedza znajdują odzwierciedlenie m.in. w ramach publikacji na łamach branżowych i eksperckich publikatorów, a także – rzecz jasna – wykorzystywane są
w ramach kolejnych realizowanych projektów.

Spółka ALERION sp. z o.o. wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesnego biznesu, oferując w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego unikalne połączenie kompetencji ekonomicznych i prawnych. Dzięki zróżnicowanej działalności zawodowej Wspólników, gwarantujemy syntezę w zakresie ekonomicznej interpretacji prawa, a także prawnej interpretacji zdarzeń ekonomicznych. Ekonomia i prawo nie stanowią tutaj dwóch niezwiązanych ze sobą rzeczywistości, wręcz przeciwnie – zrozumienie ich wzajemnej korelacji wpływa na jakość świadczonych usług i ich wysoką efektywność. Dzięki bogatemu
i różnorodnemu doświadczeniu Wspólników – począwszy od wieloletniej praktyki opiniowania w sprawach upadłościowych, przez pełnienie funkcji organów postępowania upadłościowego i postępowań restrukturyzacyjnych, aż do kompleksowej obsługi prawnej uczestników postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego – Klient może spodziewać się zrozumienia swojej sytuacji oraz nakreślenia optymalnego scenariusza postępowania. Wspólników wspiera zespół wykwalifikowanych ekspertów – doradców restrukturyzacyjnych, prawników, ekonomistów oraz biegłych sądowych różnych specjalności. Dotychczasowe projekty realizowane przez spółkę ALERION sp. z o.o. pozwalają twierdzić, iż przyjęta formuła świadczenia usług przynosi wymierne rezultaty, czego przejawem jest m.in. zaangażowanie spółki ALERION sp. z o.o. w wiodące na polskim rynku projekty restrukturyzacyjne.

Dlaczego Alerion Restrukturyzacje

Wiedza i kompetencje

Efektywny zespół

Oferta gwarantująca sukces Klienta

PRE-PACK: PREZENTACJA

05

Publikacje

Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Metodyka badania majątkowej przesłanki niewypłacalności
w świetle jej normatywnej definicji
, Doradca Restrukturyzacyjny nr 5 09.2016

Marcin Kubiczek, Karol Tatara: Przygotowana likwidacja (pre-pack) – wstępne uwagi na temat funkcjonowania instytucji, Doradca Restrukturyzacyjny nr 4 06.2016

Karol Tatara, Mateusz Kaliński: Głosowanie grupami na zgromadzeniu wierzycieli – wybrane problemy praktyczne na gruncie dawnych przepisów oraz Prawa Restrukturyzacyjnego, Doradca Restrukturyzacyjny nr 3 03.2016

Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Metodyka badania płynnościowej przesłanki niewypłacalności w świetle jej prawnej definicji, Doradca Restrukturyzacyjny nr 3 03.2016

Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Przesłanki prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego w świetle jego celu, Doradca Restrukturyzacyjny nr 2 12.2015

Karol Tatara, Mateusz Kaliński: Wątpliwości odnośnie do przesłanki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie w przypadku menedżerów lub byłych przedsiębiorców ubiegających się o upadłość konsumencką, Doradca Restrukturyzacyjny nr 1 09.2015

06

 Alerion logo Skład Zespołu 

Karol Tatara

Prezes Zarządu, Doradca Restrukturyzacyjny
Licencja numer 682

07

Zaufali nam

Od 2016 roku we wspólnej Kancelarii Restrukturyzacyjnej Alerion są obsługiwane najbardziej skomplikowane projekty restrukturyzacyjne na polskim rynku. Alerion powstał ze specjalistycznych i unikalnych na rynku kompetencji, w związku z czym był i jest doradcą na czas hossy i bessy dla naszych klientów.

08

Alerion logo Gdzie znajdziesz nas

Alerion sp. z o.o.
+48(22)6546632
biuro@alerion.pl
ul. Bagno 2/69, 00-112 Warszawa
KRS 0000585928, NIP 6312659522, REGON 362974575
Numer rachunku bankowego: Bank BPH S.A. 07 1060 0076 0000 3380 0015 1869

Alerion Restrukturyzacje znajduje się w centrum Warszawy, pomiędzy pl. Grzybowskim a ul. Marszałkowską.