Share

Alerion Restrukturyzacje

Alerion

Restrukturyzacje

01

Witamy w Alerion Restrukturyzacje

Spółka ALERION Sp. z o.o. powstała jako efekt połączenia doświadczenia zawodowego i pasji doradców restrukturyzacyjnych, specjalizujących się w ratowaniu przedsiębiorstw w kryzysie z wykorzystaniem instrumentów jakie oferuje zwłaszcza Prawo restrukturyzacyjne i Prawo upadłościowe.

Symbolika spółki zainspirowana jest mitycznym ptakiem Alerionem. W skład zespołu ALERION wchodzą osoby doskonale przygotowane do sprostania wyzwaniom jakie stawia przed nimi współczesny rynek restrukturyzacji. W zespole znajdują się prawnicy, ekonomiści, biegli sądowi różnych specjalności oraz księgowi.

Dla firm: oferujemy wyspecjalizowane usługi w zakresie doradztwa restrukturyzacyjnego, co może pozwolić na uniknięcie upadłości i odzyskanie przez firmy w kryzysie zdolności do konkurowania na rynku. Dbamy o bezpieczeństwo kadry zarządzającej oraz ściśle współpracujemy z Klientem przy realizacji stawianych nam zadań. Dzięki szerokiemu doświadczeniu zespołu ALERION, nasze doradztwo nie ogranicza się tylko do doraźnego rozwiązywania problemów, ale do wypracowania rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców w długofalowej perspektywie.

02

Interesujące Fakty

Spółka ALERION sp. z o.o. istnieje od 2016 r., niemniej jednak Wspólnicy uczestniczyli
w kształtowaniu rynku usług w obszarze prawa upadłościowego (a później również restrukturyzacyjnego) od wielu lat.

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze pre-packów, a także w pełnieniu funkcji nadzorczych i zarządczych w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz postępowaniu upadłościowym. Doradzamy podmiotom zainteresowanym wdrożeniem procedur restrukturyzacyjnych lub upadłościowych albo też pozostającym – w rozmaitych rolach – w kręgu tych postępowań.

Spółka ALERION sp. z o.o. wyróżnia się unikalnym łączeniem kompetencji ekonomicznych
i prawniczych, a także poszukiwaniem optymalnych rozwiązań właśnie na styku ekonomii
i prawa. Dzięki zróżnicowanej działalności zawodowej Wspólników,  spółka ALERION sp. z o.o. posiada zdolność do skutecznego kształtowania scenariuszy restrukturyzacyjnych, a także estymacji ryzyk dla kadr zarządczych w kontekście realizowanych przedsięwzięć gospodarczych.

Wspólnicy spółki ALERION sp. z o.o. uczestniczą w szeregu postępowań restrukturyzacyjnych, które uznać należy na gruncie polskiego prawa restrukturyzacyjnego za pionierskie, wpływając w ten sposób na kształt praktycznej recepcji nowego prawa restrukturyzacyjnego. Nabyte
w ten sposób doświadczenie i wiedza znajdują odzwierciedlenie m.in. w ramach publikacji na łamach branżowych i eksperckich publikatorów, a także – rzecz jasna – wykorzystywane są
w ramach kolejnych realizowanych projektów.

Spółka ALERION sp. z o.o. wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesnego biznesu, oferując w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego unikalne połączenie kompetencji ekonomicznych i prawnych. Dzięki zróżnicowanej działalności zawodowej Wspólników, gwarantujemy syntezę w zakresie ekonomicznej interpretacji prawa, a także prawnej interpretacji zdarzeń ekonomicznych. Ekonomia i prawo nie stanowią tutaj dwóch niezwiązanych ze sobą rzeczywistości, wręcz przeciwnie – zrozumienie ich wzajemnej korelacji wpływa na jakość świadczonych usług i ich wysoką efektywność. Dzięki bogatemu
i różnorodnemu doświadczeniu Wspólników – począwszy od wieloletniej praktyki opiniowania w sprawach upadłościowych, przez pełnienie funkcji organów postępowania upadłościowego i postępowań restrukturyzacyjnych, aż do kompleksowej obsługi prawnej uczestników postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego – Klient może spodziewać się zrozumienia swojej sytuacji oraz nakreślenia optymalnego scenariusza postępowania. Wspólników wspiera zespół wykwalifikowanych ekspertów – doradców restrukturyzacyjnych, prawników, ekonomistów oraz biegłych sądowych różnych specjalności. Dotychczasowe projekty realizowane przez spółkę ALERION sp. z o.o. pozwalają twierdzić, iż przyjęta formuła świadczenia usług przynosi wymierne rezultaty, czego przejawem jest m.in. zaangażowanie spółki ALERION sp. z o.o. w wiodące na polskim rynku projekty restrukturyzacyjne.

Dlaczego Alerion Restrukturyzacje

Wiedza i kompetencje

Efektywny zespół

Oferta gwarantująca sukces Klienta

PRE-PACK: PREZENTACJA

05

Publikacje

Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Metodyka badania majątkowej przesłanki niewypłacalności
w świetle jej normatywnej definicji
, Doradca Restrukturyzacyjny nr 5 09.2016

Marcin Kubiczek, Karol Tatara: Przygotowana likwidacja (pre-pack) – wstępne uwagi na temat funkcjonowania instytucji, Doradca Restrukturyzacyjny nr 4 06.2016

Karol Tatara, Mateusz Kaliński: Głosowanie grupami na zgromadzeniu wierzycieli – wybrane problemy praktyczne na gruncie dawnych przepisów oraz Prawa Restrukturyzacyjnego, Doradca Restrukturyzacyjny nr 3 03.2016

Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Metodyka badania płynnościowej przesłanki niewypłacalności w świetle jej prawnej definicji, Doradca Restrukturyzacyjny nr 3 03.2016

Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Przesłanki prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego w świetle jego celu, Doradca Restrukturyzacyjny nr 2 12.2015

Karol Tatara, Mateusz Kaliński: Wątpliwości odnośnie do przesłanki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie w przypadku menedżerów lub byłych przedsiębiorców ubiegających się o upadłość konsumencką, Doradca Restrukturyzacyjny nr 1 09.2015

06

 Alerion logo Skład Zespołu 

Sławomir Witkowski

Prezes Zarządu, Doradca Restrukturyzacyjny
Licencja numer 6

07

Zaufali nam

Od 2016 roku we wspólnej Kancelarii Restrukturyzacyjnej Alerion są obsługiwane najbardziej skomplikowane projekty restrukturyzacyjne na polskim rynku. Alerion powstał ze specjalistycznych i unikalnych na rynku kompetencji, w związku z czym był i jest doradcą na czas hossy i bessy dla naszych klientów.

08

Alerion logo Gdzie znajdziesz nas

Alerion sp. z o.o.
+48(22)6546632
biuro@alerion.pl
ul. Bagno 2/69, 00-112 Warszawa
KRS 0000585928, NIP 6312659522, REGON 362974575
Numer rachunku bankowego: Bank BPH S.A. 07 1060 0076 0000 3380 0015 1869

Alerion Restrukturyzacje znajduje się w centrum Warszawy, pomiędzy pl. Grzybowskim a ul. Marszałkowską.