Share

Marcin Kubiczek

Marcin Mirosław Kubiczek

– doradca restrukturyzacyjny (Licencja Ministra Sprawiedliwości nr 244)

marcin-kubiczek-1Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, biegły sądowy na listach prowadzonych przez prezesów Sądów Okręgowych w Katowicach, Gliwicach oraz w Opolu, biegły skarbowy na obszarze właściwości Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, kurator sądowy w sprawach gospodarczych. Ekspert w zakresie wyceny przedsiębiorstw, ekonomicznej interpretacji prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego, karnego, karnego skarbowego, bankowości, finansów, rachunkowości bilansowej, menedżerskiej oraz zarządzania kryzysowego.
Czynnie wykonuje zawód syndyka, nadzorcy sądowego, doradcy restrukturyzacyjnego. Prowadzi również działalność doradczą w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym z wykorzystaniem narzędzi prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Doradza zarządom spółek giełdowych w zakresie zarządzania kryzysowego.