Komunikat Kuratora nr 15/04/2024 – stwierdzenie przyjęcia układu
Data publikacji: 12 kwietnia 2024

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do komunikatu Kuratora z dnia 31.01.2024 r., Kurator uprzejmie informuje, że w dniu 09.04.2024 r. Sędzia-Komisarz w postępowaniu układowym spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji wydał postanowienie o stwierdzeniu przyjęcia układu. Oznacza to, że Sędzia-Komisarz potwierdził ocenę i wyliczenia Nadzorcy Sądowego.Dalsza procedura będzie wyglądać następująco:

  • postanowienie o stwierdzeniu przyjęcia układu zostanie obwieszczone wraz z pouczeniem, że uczestnicy postępowania w terminie tygodniowym od daty jego obwieszczenia mogą pisemnie składać zastrzeżenia przeciwko układowi,
  • Sąd wyznaczy termin posiedzenia w przedmiocie zatwierdzenia układu,
  • Sąd będzie weryfikował zgodność układu z prawem oraz to, czy jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany, po czym Sąd wyda postanowienie, w którym zatwierdzi układ lub odmówi zatwierdzenia układu,
  • na ww. postanowienie uczestnikom będzie przysługiwało zażalenie.

Czas potrzebny na przeprowadzenie ww. czynności wynosi kilka miesięcy. Wykonanie układu, w tym w szczególności wypłata rat układowych na rzecz wierzycieli, będzie miała miejsce dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu (tj. po przejściu całej opisanej powyżej procedury).

O kolejnych krokach Kurator będzie informował na bieżąco.

W razie dalszych pytań zachęcamy do kontaktu.

Treść postanowienia Sądu można pobrać tutaj.

Jesteś zainteresowany?

Sprawdź naszą ofertę!