Oferta

Nasza oferta

Wyspecjalizowane usługi doradztwa restrukturyzacyjnego oferowane przez nasz Zespół pozwalają przedsiębiorcom uniknąć upadłości i odzyskać zdolność do konkurowania na rynku.

Dla firm

Kompleksowy audyt prawno-ekonomiczny zakończony rekomendacją optymalnej formy restrukturyzacji

Strategiczne doradztwo restrukturyzacyjne dla podmiotów niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością

Pełnienie funkcji Nadzorcy Układu w Uproszczonym Postępowaniu Restrukturyzacyjnym (Tarcza 4.0.)

Pełnienie funkcji Zarządcy w Postępowaniu sanacyjnym

Dla inwestorów

W ramach prowadzonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych Spółka oferuje do nabycia wiele atrakcyjnych aktywów.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym może być prawdziwą okazją dla inwestorów, ponieważ pozwala na nabycie składników majątku upadłego ze stosownym dyskontem (wynikającym z wymuszonego charakteru sprzedaży) oraz ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej (tj. bez obciążeń oraz bez odpowiedzialności za długi).

Z kolei w postępowaniach restrukturyzacyjnych potencjalnych inwestorów może zainteresować nabycie aktywów w drodze układu likwidacyjnego lub konwersja wierzytelności na udziały (akcje).

Dla sądów

Z uwagi na fakt, że wszyscy członkowie Zarządu Spółki posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego, Spółka jest gotowa pełnić na zlecenie Sądów restrukturyzacyjnych funkcję Nadzorcy Sądowego, Zarządcy lub Syndyka.

Osobiste doświadczenie członków Zarządu w pełnieniu w/w funkcji, posiadane przez Spółkę zaplecze organizacyjne i osobowe oraz posiadana polisa OC (obowiązkowa i nadwyżkowa) dają rękojmię należytego pełnienia funkcji w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Jesteś zainteresowany?

Napisz do nas lub zadzwoń a my Ci pomożemy!