Oferta

Nasza oferta

Oferujemy wyspecjalizowane usługi w zakresie doradztwa restrukturyzacyjnego, co może pozwolić na uniknięcie upadłości i odzyskanie przez firmy w kryzysie zdolności do konkurowania na rynku.

Dla firm

Oferujemy wyspecjalizowane usługi w zakresie doradztwa restrukturyzacyjnego, co może pozwolić na uniknięcie upadłości i odzyskanie przez firmy w kryzysie zdolności do konkurowania na rynku. Dbamy o bezpieczeństwo kadry zarządzającej oraz ściśle współpracujemy z Klientem przy realizacji stawianych nam zadań.

Dzięki szerokiemu doświadczeniu zespołu ALERION, nasze doradztwo nie ogranicza się tylko do doraźnego rozwiązywania problemów, ale do wypracowania rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców w długofalowej perspektywie

Dla wierzycieli

W obecnych realiach gospodarczych liczba upadłości i restrukturyzacji na rynku jest znaczna, a zatem potrzeba specjalistycznego doradztwa z perspektywy wierzyciela jest duża.

ALERION odpowiada na te wyzwania i oferuje doradztwo również dla wierzycieli, których kontrahenci przeżywają trudności finansowe

Dla sądów

ALERION jest także gotowy, aby pełnić funkcje Nadzorcy Sądowego, Zarządcy lub Syndyka czy to w postępowaniach restrukturyzacyjnych, czy też upadłościowych. Z perspektywy Sądów istotne jest, że ALERION dba o sprawną i rzeczową komunikację z Sądami Restrukturyzacyjnymi i Upadłościowymi, a wszystkie podejmowane czynności dokonywane są ze znajomością nowych przepisów.

Specjalnością ALERION jest także przygotowana likwidacja (pre-pack), gdzie ALERION może być wyznaczony jako Tymczasowy Nadzorca Sądowy, który zweryfikuje np. wycenę dołączoną do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa, ZCP lub istotnych aktywów

Jesteś zainteresowany?

Napisz do nas lub zadzwoń a my Ci pomożemy!