Publikacje

Podsumowanie I kwartał 2021 r.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Nowe narzędzie restrukturyzacji w Polsce wprowadzone przez Tarczę 4.0 w związku z pandemią Covid-19

​W załączeniu przedstawiamy Państwu Raport na temat uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wg. stanu po I kwartale 2021 r.

Do pobrania Aktualizacja raportu plik pdf (1 154 KB)

Podsumowanie III i IV kwartał 2020 r.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Nowe narzędzie restrukturyzacji w Polsce wprowadzone przez Tarczę 4.0 w związku z pandemią Covid-19

Poniżej przedstawiamy aktualizację raportu.

Do pobrania Aktualizacja raportu plik pdf (938 KB)

Drzewko decyzyjne menedżera/przedsiębiorcy 

Przedstawiamy Państwu drzewko decyzyjne przedsiębiorcy lub menedżera:

Diagram przedstawiający rozwiązania restrukturyzacyjne adekwatne do obecnej sytuacji covid-19.

Diagram do pobrania drzewko decyzyjne – plik pdf (872 KB)

Raport za III kwartał 2020 r. -Aktualizacja

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Nowe narzędzie restrukturyzacji w Polsce wprowadzone przez Tarczę 4.0 w związku z pandemią Covid-19

Poniżej przedstawiamy aktualizację raportu.

Do pobrania Aktualizacja raportu plik pdf (509 KB)

Raport za III kwartał 2020 r.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Nowe narzędzie restrukturyzacji w Polsce wprowadzone przez Tarczę 4.0 w związku z pandemią Covid-19

Przedstawiamy Państwu Raport za III kwartał 2020 r. dot. nowego instrumentu prawnego służącego restrukturyzacji – uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzonego tzw. Tarczą 4.0. Serdecznie zapraszamy do lektury!

Do pobrania plik pdf (1,27 MB)

Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół

Metodyka badania majątkowej przesłanki niewypłacalności w świetle jej normatywnej definicji

Doradca Restrukturyzacyjny nr 5 09.2016

Marcin Kubiczek, Karol Tatara

Przygotowana likwidacja (pre-pack) – wstępne uwagi na temat funkcjonowania instytucji

Doradca Restrukturyzacyjny nr 4 06.2016

Karol Tatara, Mateusz Kaliński

Głosowanie grupami na zgromadzeniu wierzycieli – wybrane problemy praktyczne na gruncie dawnych przepisów oraz Prawa Restrukturyzacyjnego,

Doradca Restrukturyzacyjny nr 3 03.2016

Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół

Metodyka badania płynnościowej przesłanki niewypłacalności w świetle jej prawnej definicji,

Doradca Restrukturyzacyjny nr 3 03.2016

Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół

Przesłanki prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego w świetle jego celu

Doradca Restrukturyzacyjny nr 2 12.2015

Karol Tatara, Mateusz Kaliński

Wątpliwości odnośnie do przesłanki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie w przypadku menedżerów lub byłych przedsiębiorców ubiegających się o upadłość konsumencką

Doradca Restrukturyzacyjny nr 1 09.2015

Pre-pack.
Przygotowana likwidacja jako narzędzie inwestycji i restrukturyzacji.

Przygotowana likwidacja (pre-pack) jest nowością w polskim systemie prawnym, która umożliwia szybką sprzedaż majątku niewypłacalnego dłużnika na rzecz inwestora w ramach postępowania upadłościowego bez przeprowadzenia przetargu.