Komunikaty Kuratora

Komunikat Kuratora nr 14/01/2024 – przyjęcie układu

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do komunikatów z dnia 27.11.2023 r. oraz 08.08.2023 r., Kurator uprzejmie informuje, że zgodnie z informacją uzyskaną od Nadzorcy Sądowego, zakończona została procedura zbierania głosów w głosowaniu nad układem spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji.
W głosowaniu wzięło udział 109 wierzycieli (spośród 158 wierzycieli uprawnionych do głosowania), posiadających łącznie 64.449.322,38 zł wierzytelności. 107 wierzycieli, posiadających łącznie 62.559.164,66 zł wierzytelności, oddało głos „za” układem, co oznacza, za układem opowiedzieli się wierzyciele posiadający 97,07 % wierzytelności biorących udział w głosowaniu.

Komunikat nr 13/11/2023 Kuratora dla Obligatariuszy Kancelaria Medius S.A.

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do informacji z dnia 08.08.2023 r., Kurator informuje, że głosowanie nad układem odbędzie się wyłącznie w formie głosowania pisemnego. Oznacza to, że nie zostanie zwołane Zgromadzenie Wierzycieli, Nadzorca Sądowy głosy wierzycieli będzie zbierał wyłącznie na przesłanych w tym celu do wierzycieli kartach do głosowania. Opinia Nadzorcy Sądowego o możliwości wykonania układu, Aktualizacja Planu Restrukturyzacyjnego wraz z Testem Prywatnego Wierzyciela, propozycje układowe) zostały opublikowane przez Nadzorcę Sądowego na stronie internetowej https://zimmermanfilipiak.pl/postepowania/kancelaria-medius-s-a/ w zakładce „Głosowanie – materiały dla wierzycieli”.

Komunikat nr 6/10/2020 Kuratora dla Obligatariuszy Kancelaria Medius S.A.

Szanowni Państwo,
Kurator dla Obligatariuszy ustanowiony w postępowaniu układowym spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Dłużnik”), niniejszym zawiadamia, iż Nadzorca Sądowy złożył do akt postępowania spis wierzytelności spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji.
W załączeniu Kurator publikuje karty ze spisu wierzytelności dla obligacji serii L, Ł oraz N.
Kurator wyjaśnia przy tym, że w spisie wierzytelności nie wskazuje się obligatariuszy z imienia i nazwiska (nazwy). Jako wierzycieli na karcie spisu wskazuje się „obligatariuszy obligacji serii X” jako anonimową grupę, same wierzytelności z tytułu danej serii obligacji są natomiast ujmowane zbiorczo (tj. w kwocie wierzytelności przysługującej łącznie wszystkim obligatariuszom danej serii).
Taki sposób ujmowania wierzytelności obligatariuszy w spisie wierzytelności wynika z wymagań określonych w art. 366 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.
W przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

Pre-pack.
Przygotowana likwidacja jako narzędzie inwestycji i restrukturyzacji.

Przygotowana likwidacja (pre-pack) jest nowością w polskim systemie prawnym, która umożliwia szybką sprzedaż majątku niewypłacalnego dłużnika na rzecz inwestora w ramach postępowania upadłościowego bez przeprowadzenia przetargu.