Komunikat nr 11/07/2021 Kuratora dla Obligatariuszy Kancelaria Medius S.A.
Data publikacji: 23 lipca 2021

Szanowni Państwo,

Kurator dla Obligatariuszy ustanowiony w postępowaniu układowym spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Dłużnik” lub „Spółka”) informuje, że Nadzorca Sądowy złożył do akt postępowania uzupełniający spis wierzytelności.

W uzupełniającym spisie wierzytelności uwzględnione zostały również wierzytelności niepieniężne Obligatariuszy serii L i N, wynikające z obowiązku Dłużnika uzupełnienia zbioru praw będących przedmiotem zastawu rejestrowego, w wypadku, gdy wartość przedmiotu zastawu spadnie poniżej wartości określonej w umowie zastawu. Wartość roszczeń z powyższego tytułu została określona na kwotę 0 zł. Karty z uzupełniającego spisu wierzytelności dotyczącego obligatariuszy serii L i N znajdują się w załączeniu do niniejszego komunikatu.

Kurator dla Obligatariuszy informuje przy tym, iż nie zamierza składać sprzeciwu w powyższym zakresie. Stanowisko Kuratora nie wyklucza jednak możliwości samodzielnego złożenia sprzeciwu przez zainteresowanego Obligatariusza. W takim wypadku natomiast konieczne jest jednoczesne złożenie przez Obligatariusza wniosku o dopuszczenie do samodzielnego udziału w postępowaniu. Na życzenie Kurator może udostępnić wzór stosownego wniosku.

Termin na złożenie sprzeciwu mija w dniu 28.07.2021 r., przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest nadanie przesyłki poleconej w placówce Poczty Polskiej. Opłata od sprzeciwu wynosi 1 % od wartości przedmiotu zaskarżenia. Sprzeciw należy kierować do Sędziego – Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków.

O dalszym toku postępowania Kurator będzie Państwa informował na bieżąco

Karta Obligatariuszy serii L

Karta Obligatariuszy serii N

Jesteś zainteresowany?

Sprawdź naszą ofertę!