Komunikat Kuratora nr 14/01/2024 – przyjęcie układu

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do komunikatów z dnia 27.11.2023 r. oraz 08.08.2023 r., Kurator uprzejmie informuje, że zgodnie z informacją uzyskaną od Nadzorcy Sądowego, zakończona została procedura zbierania głosów w głosowaniu nad układem spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji.
W głosowaniu wzięło udział 109 wierzycieli (spośród 158 wierzycieli uprawnionych do głosowania), posiadających łącznie 64.449.322,38 zł wierzytelności. 107 wierzycieli, posiadających łącznie 62.559.164,66 zł wierzytelności, oddało głos „za” układem, co oznacza, za układem opowiedzieli się wierzyciele posiadający 97,07 % wierzytelności biorących udział w głosowaniu.

Komunikat nr 13/11/2023 Kuratora dla Obligatariuszy Kancelaria Medius S.A.

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do informacji z dnia 08.08.2023 r., Kurator informuje, że głosowanie nad układem odbędzie się wyłącznie w formie głosowania pisemnego. Oznacza to, że nie zostanie zwołane Zgromadzenie Wierzycieli, Nadzorca Sądowy głosy wierzycieli będzie zbierał wyłącznie na przesłanych w tym celu do wierzycieli kartach do głosowania. Opinia Nadzorcy Sądowego o możliwości wykonania układu, Aktualizacja Planu Restrukturyzacyjnego wraz z Testem Prywatnego Wierzyciela, propozycje układowe) zostały opublikowane przez Nadzorcę Sądowego na stronie internetowej https://zimmermanfilipiak.pl/postepowania/kancelaria-medius-s-a/ w zakładce „Głosowanie – materiały dla wierzycieli”.