Komunikat Kuratora nr 14/01/2024 – przyjęcie układu

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do komunikatów z dnia 27.11.2023 r. oraz 08.08.2023 r., Kurator uprzejmie informuje, że zgodnie z informacją uzyskaną od Nadzorcy Sądowego, zakończona została procedura zbierania głosów w głosowaniu nad układem spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji.
W głosowaniu wzięło udział 109 wierzycieli (spośród 158 wierzycieli uprawnionych do głosowania), posiadających łącznie 64.449.322,38 zł wierzytelności. 107 wierzycieli, posiadających łącznie 62.559.164,66 zł wierzytelności, oddało głos „za” układem, co oznacza, za układem opowiedzieli się wierzyciele posiadający 97,07 % wierzytelności biorących udział w głosowaniu.