Komunikat nr 13/11/2023 Kuratora dla Obligatariuszy Kancelaria Medius S.A.

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do informacji z dnia 08.08.2023 r., Kurator informuje, że głosowanie nad układem odbędzie się wyłącznie w formie głosowania pisemnego. Oznacza to, że nie zostanie zwołane Zgromadzenie Wierzycieli, Nadzorca Sądowy głosy wierzycieli będzie zbierał wyłącznie na przesłanych w tym celu do wierzycieli kartach do głosowania. Opinia Nadzorcy Sądowego o możliwości wykonania układu, Aktualizacja Planu Restrukturyzacyjnego wraz z Testem Prywatnego Wierzyciela, propozycje układowe) zostały opublikowane przez Nadzorcę Sądowego na stronie internetowej https://zimmermanfilipiak.pl/postepowania/kancelaria-medius-s-a/ w zakładce „Głosowanie – materiały dla wierzycieli”.