Komunikaty Kuratora

Komunikat nr 5/08/2020 Kuratora dla Obligatariuszy Kancelaria Medius S.A.

Szanowni Państwo,

Kurator dla Obligatariuszy ustanowiony w postępowaniu układowym spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Dłużnik”), niniejszym zawiadamia, iż uzyskał od Dłużnika informację, że propozycje układowe Dłużnika złożone wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania układowego zostaną zmodyfikowane. Więcej

Komunikat nr 3/07/2020 Kuratora dla Obligatariuszy Kancelaria Medius S.A.

Szanowni Państwo,

Kurator dla Obligatariuszy uprzejmie informuje, iż planuje utworzyć listę mailingową dla Obligatariuszy, którzy chcieliby tą drogą (czyli poprzez wiadomości e-mail) uzyskiwać informacje o aktualnościach w sprawie postępowania układowego spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji, a w tym komunikaty Kuratora. Więcej

Pre-pack.
Przygotowana likwidacja jako narzędzie inwestycji i restrukturyzacji.

Przygotowana likwidacja (pre-pack) jest nowością w polskim systemie prawnym, która umożliwia szybką sprzedaż majątku niewypłacalnego dłużnika na rzecz inwestora w ramach postępowania upadłościowego bez przeprowadzenia przetargu.