Uprzejmie zawiadamiamy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 29.05.2020 r., sygn. VIII GR 16/20, spółka Alerion sp. z o.o. została ustanowiona Kuratorem dla Obligatariuszy. Więcej